Hvilken innvirkning har webdesign på digital markedsføring

I mange bedrifter designer man sine websider en gang og fortsetter med webdesignet som fungerer i lang tid før man revurderer løsningen. Dette fungerte i de første årene når internett ble et fokuspunkt for de fleste bedrifter da det den gangen fortsatt var et begrenset antall brukere, og et begrenset antall tilbydere av nettsider, som synes internett var spennende og ønsket hovedsakelig å utforske hva som fantes på nett mer enn å benytte internett til hverdagslige oppgaver eller til jobbrelaterte oppgaver.

I stedet innså flere firmaer at tilstedeværelse på nett var en fordel og man engasjerte ansatte til å bruke deler av sin arbeidstid til å vedlikeholde innholdet på nettsidene.

I dag er ikke denne strategien lenger nok, da de fleste har en eller annen grunn til å benytte seg av internett. Når internett ikke lenger kun er en kuriositet men en del av hverdagen, så stiller man andre krav til dette som verktøy enn man gjorde tidligere. I dag er det mange oppgaver man er nødt til å utføre på nett, og man har derfor et stort antall brukere som ikke nødvendigvis liker å benytte seg av internett men heller ønsker å få det overstått så raskt som mulig.

Man ønsker effektive søkeløsninger, og man ønsker at alt skal gi informasjonen man ønsker umiddelbart uansett hvordan man begir seg ut på nett. Om man benytter en PC eller om man benytter en mobiltelefon, så ønsker man å bli ferdig med oppgaven raskt. De fleste ser på internett som en praktisk løsning i forhold til tidligere manuelle løsninger, men utover det har ikke denne gruppen noe ønske om å være på nett lenger enn nødvendig. På grunn av dette utvikler man stadig ny funksjonalitet og teknologi som skal gjøre det lettere for den generelle brukeren, og de leverandørene som ikke benytter de nye løsningene taper kampen om den største andelen av brukerne.

Konverteringsfaktor i forhold til webdesign

På grunn av hvordan internett brukes i dag i forhold til for bare noen få år siden, så er webdesign en viktig faktor for å få brukerne til å ville benytte seg av tjenestene du tilbyr eller for å stole på dine sider. I dag har man for eksempel et stort antall nettbutikker. Nettbutikker har overtatt så mye av salget at de utkonkurrerer fysiske butikker på flere områder. Flere og flere butikklokaler står tomme, mens flere og flere etablerer seg på nett. Det betyr at konkurransen mellom nettbutikkene, og andre nettsider selvfølgelig, er økende.

Hvis man er i tvil om validiteten av tjenestene på en nettbutikk eller en nettbutikk er tung å bruke i forhold til en annen, så velger man bort den som er minst brukervennlig. Selv om man får besøkende på nettsiden, så vil ikke det si at de vil legge igjen sin kontaktinformasjon eller kjøpe dine produkter. Hvor mange brukere som ender opp med å utføre det du ønsker i forhold til antall besøkende kalles for konverteringsfaktoren. Hvis man ikke tar webdesign seriøst, så kan man få vesentlig lavere konverteringsfaktor enn man ønsker.

Markedsføring basert på søkeord

Når man baserer markedsføring på søkeord hos søkemotorene, så er det spesielt viktig å tenke gjennom sin webdesign. Spesielt om man ønsker en høyere rangering hos søkemotorene som en del av markedsføringen. Søkemotorene baserer rangeringen i forhold til brukervennlighet, sikkerhet og relevans av innhold. Hvis sidene dine er nyttige for brukerne, så vil du rangere høyere hos søkemotorene.

Hvordan henger markedsføring og webdesign sammen

Digital markedsføring er en effektiv form for markedsføring som gir deg mulighet til å spisse markedsføringen mot en spesifikk del av publikum. Selv om du treffer mange brukere og din fokus på digital markedsføring fungerer, så er det ingen garanti for mer salg eller for flere brukere på nettstedet. Hvis du ignorerer webdesign på nettsidene dine, så faller konverteringsraten, og de ekstra besøkende du får fra digital markedsføring vil ende opp med kun å bli engangsbesøkende i stedet for kunder eller brukere av nettstedet.