Te generelt fra øst til vest

Te er en elsket drikk av mennesker i alle land og fra alle typer kulturer. Det er lange tradisjoner som kan spores tilbake til flere tusen år.

Med sin rike historie er te blitt et symbol for mange folkeslag, og selve produksjonen av te er like mye tradisjoner og et levesett som en arbeidsplass. Enkelte mennesker bruker hele sitt yrkesaktive liv til å reise rundt jordkloden for å lære og forstå teens magi og språk.

Te er et verdensomspennende fenomen

En trenger ikke reise langt fra Norge før en finner land som har te så dypt forankret i sin kultur at en vanskelig kan skille navnet på landet med drikken. I Storbritannia har te eksistert i kulturen sin tidlig 1600-tallet.… Les hele innlegget...