Web Toolbar by Wibiya

Skandinavisk nabospråksforståelse

Å snakke på morsmålet med over tjue millioner

Av Arne Torp.

Norsk – et lite språk?
Mange mener at norsk er et lite språk. Dette stemmer sjølsagt om vi sammenligner oss med de virkelig store språka i verden, som kinesisk, engelsk og spansk for å nevne tre av de aller største – her er det snakk om milliarder eller hundrevis av millioner. Men norsk med sine godt over fire millioner språkbrukere er faktisk også et ganske stort språk, for av verdens over seks tusen er det bare ca. 350 – om lag fem prosent – som blir snakka av over en million mennesker.
Les mer...

Seminar på Litteraturhuset 27. mai

Bruk skandinavisk! – temaseminar om det skandinaviske språkfellesskapet og presentasjon av en holdningskampanje rettet mot ungdom.
Les mer...
[Sleeker_special_clear]