Web Toolbar by Wibiya

Nordiske forfatterbesøk i oktober

SisselCatharina
Nå i oktober kommer forfatterne Sissel Bergfjord fra Danmark og Catharina Ingelman-Sundberg fra Sverige for å gi skoleelever og andre interesserte et innblikk i sine forfatterskap. Forfatternes foredragsturneer er en av måtene ”Bruk skandinavisk!” ønsker å legge til rette for møter med, bruk av og øvelse i å forstå de skandinaviske språkene.

Les utdrag fra Min morfars stemme av Sissel Bergfjord her:
Side 21-27: Om stemmer og lyder
Side 86-92: Kajsa får besøk av naboen
Side 111-115: Avisartikkel om gebisset

Les første kapittel av Tempelbranden av Catharina Ingelman-Sundberg her
Lytt til første kapittel av Tempelbranden opplest på svensk her
Les første kapittel og etterord (om relasjonen mellom fakta og fiksjon i boka) av Befriad av Catharina Ingelman-Sundberg her

Se høstens turneprogram her

Vil du vite mer om Sissel Bergfjord og Catharina Ingelman-Sundberg?
Les mer...

Hva med studier i Sverige eller Danmark?

Har du fundert på å studere i et annet land enn Norge? Gjør det!
Ønsker du likevel ikke å reise så langt bort hjemmefra? Studer i Danmark eller Sverige!


Det er mange gode grunner til å reise til et av våre naboland for å studere. I underkant av 3000 norske studenter kan vel ikke ta feil når de har valgt å studere i Sverige eller Danmark (Kilde: Lånekassen, norske studenter som studerer i Sverige og Danmark).
Trenger du å overbevises? Vi gir deg noen gode grunner til å velge Sverige eller Danmark som studieland: Les mer...

Hva sier læreplanene?

De nordiske land har læreplaner som pålegger skolene å arbeide med nordiske språk. Kravene til undervisningen varierer imidlertid. Det har Lis Madsen gjort greie for i rapporten Udredning angående sprogforståelsen i Norden og den nationale opfølgning som kom i 2005. Rapporten kan lastes ned fra www.nordenibio.org.

Nedenfor har vi tatt med aktuelle utdrag fra læreplanene i Danmark, Norge og Sverige. Les mer...
[Sleeker_special_clear]