Web Toolbar by Wibiya

Hva med studier i Sverige eller Danmark?

Har du fundert på å studere i et annet land enn Norge? Gjør det!
Ønsker du likevel ikke å reise så langt bort hjemmefra? Studer i Danmark eller Sverige!


Det er mange gode grunner til å reise til et av våre naboland for å studere. I underkant av 3000 norske studenter kan vel ikke ta feil når de har valgt å studere i Sverige eller Danmark (Kilde: Lånekassen, norske studenter som studerer i Sverige og Danmark).
Trenger du å overbevises? Vi gir deg noen gode grunner til å velge Sverige eller Danmark som studieland:

Storbyliv og utenlandsstudier, men ikke så langt hjem

Har du lyst til å reise vekk og oppleve noe nytt, men samtidig ikke flytte så langt fra venner og familie? I Skandinavia har du denne unike muligheten. På tross av nærhet til Norge, vil du ha følelsen av å oppleve noe annerledes og eksotisk, og ikke minst støte på noen kulturforskjeller. København eller Stockholm kan gi opplevelsen av storbyliv. Her er det gode og brede kulturtilbud, spennende shoppingmuligheter og nye impulser.

Nærheten til Norge gir deg også gode muligheter til å reise hjem en helg om du savner vennene dine eller familien. Med billige fly-, buss-, båt- eller togbilletter kan du lett reise hjem eller få besøk på studiestedet.

Unike studiemuligheter på anerkjente læresteder

Både Danmark og Sverige har lange og gode tradisjoner for høyere utdanning og de har flere læresteder som konkurrerer i toppsjiktet om å være Europas beste. Det gjør at høyere utdanning i disse landene kjennetegnes av høy kvalitet, lange forskertradisjoner og et godt samarbeid mellom universitet og næringsliv. Uppsala universitet i Sverige har for eksempel røtter tilbake til 1477 og er et av Nord-Europas høyest rangerte læresteder. I Danmark har de også lange tradisjoner for høyere utdanning, for eksempel har de utdannet arkitekter siden 1754 på arkitektskolen i København. Skandinavias største utdanningsinstitusjon, Lunds universitet i Sverige, var også tidlig ute. De grunnla universitetet i 1666. Ønsker du å ta del i gamle, gode og anerkjente tradisjoner er dette landene du bør studere i.

I tillegg til lange tradisjoner finnes det også flere unike utdanningsmuligheter i Sverige og Danmark. Visste du for eksempel at i Norden er det kun i Odense at du kan utdanne deg til å bli kiropraktor? Og at mange naprapater i Norge har tatt utdannelsen sin i Stockholm da man ikke kan utdanne seg til det noe annet sted i Skandinavia. I Sverige eller Danmark kan du med andre ord få en unik utdannelse som ikke finnes i Norge. Dette gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet.

Slipp unna språktester og visumsøknader

Sverige, Danmark og Norge har et språklig, kulturelt og geografisk fellesskap som gjør at det er lett for nordmenn å ta del i studielivet og studenttilværelsen hvis man flytter til nabolandene. I Skandinavia er vi så heldige at vi alle kan reise rundt og snakke vårt eget morsmål og samtidig bli forstått. Det gjør at man som nordmann uproblematisk kan forstå og følge undervisningen hvis man velger å studere i et annet skandinavisk land. Man trenger heller ikke å ta språktester, språkkurs eller noe annet på forhånd. Flytter du til et annet skandinavisk land slipper du også unna søknader om visum og oppholdstillatelse. Man kan nemlig flytte fritt rundt i Norden som en følge av at det nordiske arbeidsmarkedet er fullt ut integrert og man har en fellesnordisk passunion. Dette gjør at man som norsk statsborger kan reise og oppholde seg fritt i Skandinavia og Norden, og søke studier eller arbeid i et annet nordisk land uten å måtte søke om arbeids- og oppholdstillatelse.

Siden man enkelt kan gli inn i samfunnet og kulturen i Sverige eller Danmark, er det også gode muligheter for at man kan få seg en deltidsjobb ved siden av studiene. Dermed har man også skaffet seg en inntreden i arbeidsmarkedet, kan skilte med arbeidserfaring og tjene ekstra penger utover studielånet.

Offentlig utdanning i både Sverige og Danmark er gratis for EU- og EØS-borgere, og du kan dermed komme økonomisk gunstig ut av studietiden ved å studere i disse landene, og sitte igjen med et lavere lån enn om du reiser til et land med høye skolepengeavgifter. Et annet positivt aspekt ved å studere i Sverige eller Danmark er lave kronekurser og lavere priser som gjør at det norske studielånet også kan rekke litt lengre.

Nordiske avtaler og utvekslingsprogram garanterer for at du skal ha muligheten til å ta din gymnasutdanning, yrkes- eller universitetsstudier i et annet nordisk land på like vilkår som i hjemlandet. Fordi samfunnslivet i de andre skandinaviske landene er såpass likt som i Norge avviker ikke utdanningen i Sverige eller Danmark spesielt mye fra norske utdanninger. Nordisk Ministerråd arbeider med nordisk samarbeid om utdanning og forskning, og har jobbet for at det skal være lett å godkjenne utdannelser fullført i andre nordiske land. Det skal derfor ikke være vanskelig å få godkjent en svensk eller dansk utdannelse i Norge når du er ferdig med studiene.

Kanskje du finner drømmeutdanningen din i Sverige eller Danmark? Øk sjansene for drømmejobben, ta en utdanning som gjør deg unik og gir deg et forsprang på arbeidsmarkedet. Opplev noe nytt, men behold samtidig kontakten til venner og familie i Norge. Vurder Danmark eller Sverige som ditt studieland!

Linker:

Allmenn informasjon om det å flytte i Norden:
www.hallonorden.org

ANSAs sider om studier i Danmark og Sverige:
http://ansa.no/Fag_og_Land/Europa/Hovedsiden_om_utdanning_i_Danmark/
http://ansa.no/Fag_og_Land/Europa/Hovedsiden_om_utdanning_i_Sverige/

Informasjon om grunnskole og gymnas i Sverige:
http://www.skolverket.se/
http://www.utbildningsinfo.se/

Høyskoler og universiteter i Sverige:
http://www.vhs.se/
https://www.studera.nu/
www.studyinsweden.se

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Sverige:
https://www.hsv.se/

Høyere utdanning i Danmark:
http://www.ug.dk/
http://www.borger.dk

Utdannelse i Norden:
http://www.eures.dk

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Danmark:
http://www.ciriusonline.dk/

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge:
http://www.nokut.no

Autorisasjon av enkelte yrker og utdanninger (helsepersonell):
http://www.safh.no/

Lånekassens sider om utdanning i utlandet:
http://lanekassen.no/

Unginfo sine sider om videregående skole i utlandet:
http://www.unginfo.oslo.no

Unginfo sine sider om høyere utdanning i utlandet:
http://www.unginfo.oslo.no
[Sleeker_special_clear]