Web Toolbar by Wibiya

Ønsker seg ny nordisk kulturkanal

Olemic Thommessen vil ha flere programmer som Hovedscenen og er lei amerikansk filmdominans på tv-skjermen. Nå ønsker han seg en ny nordisk kulturkanal.

– Jeg mener at vi på nordisk basis, med utgangspunkt i skandinavisk språk kan lage en TV-kanal type Arte, altså en spesialkanal for kultur, politikk og debatt der vi får et mye bredere tilfang av europeisk stoff, sier Olemic Thommessen til Aftenposten i januar i år (link til artikkel her). Han ser godt for seg hva han kunne ønske å smøre utover sendeflatene i en slik kanal. Han ønsker seg klassiske konserter, spennende møter med jazzmusikere og god teaterkunst. Dessuten ønsker han seg flere kulturnyheter på skjermen.

Nordisk Arte Thommessen synes det var trist at NRK2 aldri overlevde som det kanalen var ment å være. Nå ønsker han at de nordiske landene skal satse i fellesskap. - De nasjonale markedene i Skandinavia er antakelig for små til å lykkes hver for seg. Det viktigste argumentet imot en slik fellessatsing har vært at de nordiske seerne har ulike preferanser. Nå har vi imidlertid teknologien som gjør det mulig for tv-titterne å velge mellom flere sendeflater. Muligheten til å få til noe sammen er derfor større enn noen gang, mener Thommessen.

Han er inspirert av fransk-tyske tv-selskapet Arte, og ser for seg et samarbeid med Arte og de nordiske kringkasterne om en nordisk variant. At innholdet først og fremst skal være nordisk, er ingen kjepphest for Thommessen. Han vil først og fremst ha et europeisk perspektiv. - Jeg er ikke så fryktelig opptatt av at vi i Norden hele tiden skal se hverandres programmer. Utgangspunktet er i at vi har et felles ønske om en kulturkanal som er mindre amerikansk og mer europeisk. Samtidig vil en slik kanal være en flott mulighet for nordiske produsenter til å vise seg fram. Nordisk språkfellesskap Blant alle tillitsverv og styreverv på Olemic Thommessens cv står det også fire år som styremedlem i Foreningen Norden. Politikeren tror at alle som jobber i et nordisk perspektiv, vil oppleve ei spennende tid framover.

- Globaliseringen tilsier det. Vi vil oppleve at nasjonale kulturer blitt satt under press, ikke minst språklig. Jeg er sikker på at nordiske allianser vil gjøre det lettere å ta vare på vår egen kulturelle hjemmebane. Skal norsk overleve, trenger vi allianser med svensk og dansk, mener Thommessen.

Han vet at det er umulig å vedta en språkutvikling, men mener vi må sørge for å få flere større og viktigere fellesarenaer.

- Hva som er forskjellige språk og hva som er forskjellige dialekter er egentlig bare et definisjonsspørsmål. Jeg synes vi skal minne oss på at i middelalderen snakket vi i Norden likt alle sammen.

(artikkelen er et utdrag fra Norden Magasinet nr. 1 2010)

Kilde: Aftenposten.no
Utskriftsvennlig versjon (kommer senere)

Les med om arbeidet for en felles nordisk kulturkanal:

Nrk.no: “Ønsker skandinavisk kultur-tv”
Bt.no: «Skandinavisme i TV-ruta»
NRK Kulturnytt: «Vil gi TV-seerne alle Nordens kanaler»
SvD: ”Nya planer på nordisk kanal”
Arte: http://www.arte.tv/fr/70.html

  • Olemic Thommessen (født 1954) , gift, to sønner på 18 og 20.
  • Høyrepolitiker og stortingsrepresentant for Oppland siden 200.
  • Medlem i Familie- og kulturkomitéen.
  • Sitter i Nordisk Råd og er styreleder for Nordisk Kulturfond og for Foreningen Norden.
  • Aktuell fordi: Han jobber for å etablere en felles nordisk tv-kanal. Saken er reist i Nordisk Råd og satt på arbeidsplanen til kulturkomitéen i Nordisk Råd. Prosessen er også i gang i forhold ulike nordiske allmennkringkasterne.
[Sleeker_special_clear]